โรงเรียนบ้านทับใหม่

หมู่ที่ 5 บ้านทับใหม่ ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
โทร. 095-0365709

การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 70

📣โรงเรียนบ้านทับใหม่ ภายใต้การบริหารงานของ ผอ.เสาวภา บุญทองกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับใหม่ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งหมด 31 กิจกรรม มีผลการแข่งขันดังนี้

🏆เหรียญทองชนะเลิศ = 2 กิจกรรม

🏅เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 = 6 กิจกรรม

🏅เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 = 2 กิจกรรม

🏅เหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับที่ 2 = 1 กิจกรรม

🏅เหรียญทอง = 8 กิจกรรม

🥈เหรียญเงิน = 5 กิจกรรม

🥉เหรียญทองแดง = 4 กิจกรรม

🎗เข้าร่วม = 3 กิจกรรม

👉ขอขอบคุณนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการฝึกซ้อม

👉ขอขอบคุณคุณครูที่เสียสละเวลาและอุทิศตนในการฝึกซ้อมนักเรียน

👉ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

บทความล่าสุด