โรงเรียนบ้านทับใหม่

หมู่ที่ 5 บ้านทับใหม่ ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
โทร. 095-0365709

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1116171
อนุบาล 2157221
อนุบาล 31415291
รวม อนุบาล4028683
ประถมศึกษาปีที่ 11114251
ประถมศึกษาปีที่ 268141
ประถมศึกษาปีที่ 31311241
ประถมศึกษาปีที่ 41913321
ประถมศึกษาปีที่ 51614301
ประถมศึกษาปีที่ 61911301
รวมประถม84711556
มัธยมศึกษาปีที่ 1184221
มัธยมศึกษาปีที่ 21614301
มัธยมศึกษาปีที่ 31313261
รวมมัธยมต้น4731783
รวมทั้งหมด17113030112

บทความล่าสุด